வரைவு தேசிய கல்விக் கொள்கை ஒரு மோசடிக் கொள்கை..?

இந்தியாவின் தலைமை அமைச்சர் மோடி தலைமையிலான நடுவணரசு கொண்டு வரவிருக்கும் ‘வரைவு தேசிய கல்விக் கொள்கை-2019ன் உண்மை தன்மையை விளக்கும் கல்வியாளர் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு அவர்கள் ஆற்றிய உரையின் முன்னோட்டம்…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *